جدید جدول خطی نمایش بزرگتر

جدول 35*50 ساده

جدید

مشخصات

بلندی ۳۵
پهنا ۱۲
عمق ۵۰