سنگ ساب نواری سه تکه نمایش بزرگتر

سنگ ساب نواری سه تکه

جدید

اطلاعات بیشتر

سنگ ساب نواری سه تکه

.این نوع سنگ برای سهولت در حمل و نقل به شهرستانها و ارسال به کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و آذربایجان تولید میشود