سنگ های بشقابی نمایش بزرگتر

سنگ های بشقابی

جدید

اطلاعات بیشتر

سنگ های بشقابی

.این نوع سنگ در ابعاد 13 ، 15 ، 18 ، 20 و 25 سانتی متری تولید میشود و در کارخانه های سنگبری و موزائیک سازی و تولید صنایع دستی کاربرد دارد