جدید دستگاه کف ساب نمایش بزرگتر

دستگاه کف ساب

جدید

برس های کاسه ای ویژه ی تمیز کردن سطوح شیاردار و واش بتنبرسهاس کاسه ای سیمی ویژه ی تمیز کردن سطوح آژدار و واش بتن

جزییات بیشتر

5 قلم

0 ریال

اطلاعات بیشتر

لقمه های کشویی الماس، مخصوص سایش سطوح بتنی و سختالماس های کشویی جهت سایش سطوح بتنی و سخت