جدید سنگ ساب لقمه ای یا فرانگفوردی نمایش بزرگتر

سنگ ساب لقمه ای یا فرانکفوردی

جدید

اطلاعات بیشتر

سنگ ساب لقمه ای یا فرانکفوردی

این نوع سنگ با مش بندی های گوناگون و ابعاد متفاوت ، در ساب های نواری سنگ بری ها ، موزائیک سازی ها و دستگاه های کف ساب کاربرد های بسیاری دارد.