سنگ ساب لقمه ای یا فرانکفوردی

جدید

100 قلم

0 ریال

اطلاعات بیشتر

سنگ ساب لقمه ای یا فرانکفوردی

این نوع سنگ با مش بندی های گوناگون و ابعاد متفاوت ، در ساب های نواری سنگ بری ها ، موزائیک سازی ها و دستگاه های کف ساب کاربرد های بسیاری دارد.