سنگ ساب نواری یک تکه

جدید

اطلاعات بیشتر

سنگ ساب نواری یک تکه

.این مدل سنگ در ابعاد 37،42،48 و 50 سانتی متری تولید میشود و فقط در ساب های نواری موزائیک سازی بکار میرود